בקתה בערפל. בקתות הרים למטיילים נח"ל נמרוד צפון רמת הגולן

:טלפון
046984218

:נייד
0522697718

:דוא"ל
biktanimrod@gmail.com